Tag: Unique position

Betel Nut

Betel Nut: ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಅಡಿಕೆಗೆ, ಈ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ, ಆಹಾರವಾಗಿ, ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಅಡಿಕೆ (Information-of-betel-nut)