Tag: winter care

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೋಂಕುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸುಸ್ತು, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ಗಂಟಲುನೋವು (away from infections in winter) ಮುಂತಾದ ರೋಗ ಲಕ್ಷಗಳು ಕಂಡು ...