Tag: ayurvedic

cow

ಗೋ ಮೂತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲದೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.

2014 ರಲ್ಲಿ, ಮಧುಮೇಹ, ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಕ್ಷಯ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ‘ಗೋ ಮೂತ್ರ’ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.