Tag: bangal

ಪ. ಬಂಗಾಳ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೂರ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ “ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಬರಲ್ಸ್” ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ? ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಪ. ಬಂಗಾಳ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೂರ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ “ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಬರಲ್ಸ್” ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ? ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಗಲಭೆ ಪೀಡಿತ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ, ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಶ್ನೆ