Tag: guillotine

ವಿಲಕ್ಷಣ ಘಟನೆ! : ನರಬಲಿ ಈಡೇರಿಸಲು ಗಿಲೋಟಿನ್ ಮೂಲಕ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಂಪತಿ!

ವಿಲಕ್ಷಣ ಘಟನೆ! : ನರಬಲಿ ಈಡೇರಿಸಲು ಗಿಲೋಟಿನ್ ಮೂಲಕ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಂಪತಿ!

ಗುಜರಾತಿನ ದಂಪತಿಗಳು ನರಬಲಿ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಗಿಲ್ಲೊಟಿನ್ ಮಾದರಿಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.