Visit Channel

nimhans

psychological disorder

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೈಕೆಗೆ 37 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ತಾಪನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ‘ಮಾನಸಿಕ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ’ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.