Tag: yatnal

ಬರ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು – ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ – ಯತ್ನಾಳ್ ಟಾಂಗ್

ಬರ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು – ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ – ಯತ್ನಾಳ್ ಟಾಂಗ್

ಬರ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಗಳು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು - ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ (Yatnal Tong to Congress) ನಡೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬರ ...