Tag: Lokayuktha

Lokayuktha

Lokayuktha : ಎಸಿಬಿ ದರ್ಬಾರ್‌ ಅಂತ್ಯ, ಇಂದಿನಿಂದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ

ಇದೀಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ(Lokayuktha) ಅದರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.